آخرین اخبار

تولیدات جدید و ویژه

تولیدات جدید و ویژه

1397/03/28

شرکت کابل پارسیان همواره درتلاش برای بومی سازی کابل های با مشخصات فنی پیچیده و تولید سخت بوده است .   از این رو این شرکت با افتخار اعلام میدارد که توانایی تولید انواع کابل جوش و انواع کابل برق از سطح مقطع 0.5×1 mm² تا سطح مقطع 400×1 mm² .....